Vážení spoluobčané,

Na pondělí 17.1.2022 je svoláno zastupitelstvo města ke změně obecně závazné vyhlášky 1/2021.

Tato vyhláška bude změně vyhláškou 1/2022. Změna se týká pouze splatnosti poplatku. Schválený poplatek na 1 litr ve výši 0,20 Kč byl již schválen a ten se měnit nebude.

To znamená, že ceny za nádobu a rok dle počtu svozů (bez počtu poplatníků) budou následující:

 

Velikost nádoby a 1 nádoba
četnost svozů 1
Nádoba 110 l - plech  
svoz 1 x měsíčně 264 Kč
svoz 1 x 14 dní 528 Kč
svoz kombinovaný 1 814 Kč
svoz kombinovaný 2 704 Kč
   
Nádoba 120 l - plast  
svoz 1 x měsíčně 288 Kč
svoz 1 x 14 dní 576 Kč
svoz kombinovaný 1 888 Kč
svoz kombinovaný 2 768 Kč
   
Nádoba 240 l - plast  
svoz 1 x měsíčně 576 Kč
svoz 1 x 14 dní 1 152 Kč
svoz kombinovaný 1 1 776 Kč

 

Ti, co chtějí v pondělí přijít by se měli u vstupu prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedeném testování na COVID. Další možnost bude udělat si antigenní test na místě u vstupu do sálu.

Milan Konfršt