Hlášení – 42. týden 2016

Dovolujeme si připomenout občanům, kteří mají pronajaté pozemky od města, že dne 31. 10. uplyne splatnost nájemného pro rok 2016. Dále připomínáme, že nájemné je nutné posílat na nový účet města č. 275156995/0300. Nové číslo účtu naleznete i na webových stránkách. Nájem můžete také zaplatit v hotovosti v kanceláři MěÚ.

V sobotu 22. 10. se na sále radnice bude od 18:00 hod. konat divadelní představení s názvem Taneční odpoledne pro dospělé. Účinkuje Divadelní spolek RÁDOBYDIVADLO Klapý. Vstupné je zdarma v rámci konaných akcí k 10. výročí navrácení titulu města.

Od pátku 21. 10. do pondělí 24. 10. dopoledne bude ve Velešicích u kostela přistaven valník na bioodpad.

Ve středu 2. 11. 2016 bude v Litoměřické ulici za stavebninami od 16:00 hod. otevřen nový sběrný dvůr odpadů. Otevírací doba nového SDO je PO, ST od 16:00 do 18:00 hod. a v SO od 10:00 do 12:00 hod. V novém sběrném dvoře můžete za úplatu odkládat stavební odpad, a samozřejmě i další druhy odpadů jako v původním sběrném dvoře, kdy jejich příjem od občanů zůstává nadále zadarmo.

ZŠ a MŠ Hoštka vás zve na den otevřených dveří, který se koná v úterý 25. 10. 2016 od 15:00 do 17:00 hod. Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců a pedagogů školy.

OS Hoštecké děti pořádá společně s MěÚ Hoštka dne 25. 10. 2016 Strašidelnou stezku. Start je v 18:30 hod. od školy. Na ty, jimž nechybí odvaha, čeká napínavá cesta plná překvapení, a nakonec i malé občerstvení s cílem na sále radnice. Na cestu budete vypouštěni po malých skupinkách.

Každé úterý vždy od 16:00 hod. probíhá cvičení rodičů s dětmi, a to v tělocvičně ZŠ Hoštka. Akce je organizována MC Mája a příspěvek je 20,- Kč.

Po celý měsíc říjen probíhá v MC Mája prodej dětského oblečení a hraček. Formulář pro prodávající a bližší informace naleznete na webových stránkách www.osmaja.euweb.cz.

Dále jste s MC Mája zváni na Halloween párty, která se koná ve čtvrtek 27. 10. od 15:30 hod. v sídle spolku v ul. P. Bezruče 232. Čeká na vás soutěž v dlabání dýní a společné rozsvícení výtvorů, dále ochutnávka polévky z dýně a opékání buřtíků na zahrádce, pokud si je přinesete. Ještě si sebou vezměte nožík a svíčku v kalíšku do dýně. Vstupné je 25,- Kč.

Pokud máte v termínu 7. – 11. 11. 2016 zájem o pobytový týden plný prožitkového vzdělávání nebo o seminář Jak podpořit inovativní myšlení (nejen) pro děti, konaný dne 22. 11. 2016, tak kontaktujte MC Mája.

V pátek 21. 10. se od 16:30 hod. hraje na místním fotbalovém hřišti utkání hoštecké staré gardy proti Černivu. V sobotu si od 15:30 hod. koná utkání dospělých proti mužstvu z Lounek. V neděli 23. 10. sehraje starší přípravka od 10:00 hod. zápasy s Čížkovicemi, Podluskami a Mšenými Lázněmi.