682
4.6. 2015
Slovo starosty – nová parkovací plocha u úřadu, zpomalovací retardéry, vyhláška o hluku
Pietní akt – 70 let od ukončení 2.světové války
ZŠ – volby do školního senátu
Gratulace – Nina Bilienková 86 let, Vlastimil Šotola 84 let
Střelecké závody – malorážka
Blok pozvánek
Pexesiáda
Den matek – v domě s peč.službou, v MŠ, v ZŠ