Vysílání z radnice

Vysílaní z radnice č. 616

Detaily
- Zahájení školního roku - přivítání prvňáků - Podřipská hasičská liga

Hoštka - Vysílání z radnice č. 615

Detaily
- předání sociálního automobilu - jubilanti srpen - vítání občánků

Hoštka - Vysílání z radnice č. 613

Detaily
- Zasedání zastupitelstva - Jubilanti - Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 - Rozloučení s deváťáky

Hoštka - Vysílání z radnice č. 612

Detaily
- Velešická pouť - Děti pro děti – kynologové - Archiv 2017 – maškarní zábava

Hoštka - Vysílání z radnice č. 611

Detaily
- Slovo starosty – 1.místo skleněná popelnice, regulace hlučných činností, elektronická úřední deska - Hoštecké děti – den dětí - Jubilanti červen - Archiv 2017

Hoštka - Vysílání z radnice č. 610

Detaily
- Školní ples - ZŠ maškarní karneval - Divadélko Romaneto - Vítání občánků

Hoštka - Vysílání z radnice č. 609

Detaily
- Pietní akt - Archiv 1997 - Archiv 2017 - výstava fotopanelů, sportovní vyžití v Hoštce, dětský bowlingový turnaj, odpoledne pro seniory, školní ples