398

0:00:00 Zahájení a procedurální záležitosti
0:12:28 Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2017 a 2018
0:18:58 Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 17/2017
0:21:36 Zpráva o činnosti Rady města za leden až březen 2018
0:39:30 Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu
0:44:30 Diskuse a připomínky občanů
0:54:26 Změny majetku města
1:12:24 Různé
3:23:32 Závěr