241

0:00:00 Zahájení a procedurální záležitosti
0:07:57 Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2017 a 2018
1:19:15 Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 19/2018
1:20:13 Zpráva o činnosti Rady města za květen až červen 2018
1:25:53 Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu
1:39:05 Diskuse a připomínky občanů
1:53:59 Změny majetku města
2:53:19 Různé
3:07:50 Závěr