1,017
bowlingový turnaj
maškarní karneval v sportovním areálu
maškarní ve školce
výroční schůze Mysliveckého sdružení
návštěva u jubilanta, M. Vávry
velikonoční slovo otce Anselma
hoštecké děti v Babylonu
maškarní pro dospělé v Račicích
o břišních tancích se sl. Čermákovou
archivní okénko