a jeho části leží v úrodné krajině Polabí na prahu Českého středohoří. Není známo, kdy byla sídla Hoštka a její části - Kochovice, Malešov a Velešice založena, ale první písemné zprávy o osídlení jsou z roku 1266. Nejstarší privilegia pocházejí ze 14 století, město mělo i právo hrdelní. Ve středověku byla významným sídlem a na svou dobu i s velkým počtem obyvatel. Byl zde čilý obchodní ruch, přes území obce vedla významná Lužická cesta. Celá staletí žili na tomto území Češi i Němci. Tragedie druhé světové války  a následné vysídlení způsobilo prudký pokles počtu obyvatel.Po roce 1945 se do obce přistěhovali lidé z různých míst, rozdílných kultur a národností. Tyto události měly dlouhodobý vliv na rozvoj obce. Teprve u posledních generací se obnovují pocity sounáležitosti a více než 1700 současných obyvatel se zde, ve městě Hoštka cítí být opravdu doma.

počet obyvatel 1767              vodovod, kanalizace clean.gif 
místní části 4     ZŠ, MŠ clean.gif 
Hoštka 900     kabelová televize  clean.gif
Kochovice 589     plyn  clean.gif
Malešov 189     praktický lékař  clean.gif
Velešice  89     dětský lékař clean.gif
průměrný věk 38     lékárna clean.gif
katastr.výměra 1879 ha      sportovní centrum clean.gif