Hlášení – 12. týden 2023

Až do 30. 4. bude probíhat se uskuteční úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které proběhne oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Od 25. 3. do 31. 3. bude z důvodu rekonstrukce uzavřen mostek přes Obrtku ve Velešicích.

V sobotu 1. 4. se uskuteční další ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Hoštku a okolí, abychom věnovali pár hodin společnému úklidu veřejně přístupných míst.  Sraz je v 9:00 hod. v Hoštce před radnicí. Vezměte si sebou pevnou obuv a dobrou náladu, a společně si udělejme naše město s jeho okolím krásnější. Pracovní rukavice a pytle dodá radnice. Kontaktní osobou je paní Dominika Lochmanová na tel. 416 814 114. Po akci je pro vás připraveno občerstvení.

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2016 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na webu skola.hostka.cz nebo na tel. č. 416 814 145.

V tomto týdnu jste srdečně zváni na hoštecké fotbalové hřiště k podpoře našich fotbalových oddílů, kdy ve čtvrtek 23. 3. sehrají od 17:00 hod. mladší žáci domácí zápas s Litoměřickem B. V sobotu 25. 3. odehrají od 10:00 hod. mladší žáci domácí utkání s Perucí. Naši dospělí borci se taktéž v sobotu postaví od 15:00 hod. v domácí zápase celku Podřipan Rovné.

Stanovisko advokátky města Hoštky k vybírání poplatků za svoz odpadů.

Advokátka města Hoštky napsala:

Pokud jde o stanovisko kolegů, plně se s ním ztotožňuji, stanovisko odpovídá veškerým dostupným metodikám MVČR ( byť jsou pouze doporučující, nikoli závazné ) a praxi.

Rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9.3. 2023, které jste mi poslal, ve vztahu k OZV vůbec ničeho neřeší a má pouze charakter jakéhosi konstatování. Za situace, kdy zde máme platnou a účinnou OZV, nezbývá než podle ní postupovat. Na OZV je třeba hledět jako na platnou a účinnou, jelikož příslušným orgánem nebylo rozhodnuto o opaku. Zrušit OZV může pouze příslušný soud nebo zastupitelstvo města formou vyhlášky.

Dokud předmětná OZV platí, musí městský úřad podle ní postupovat a poplatek vybírat. OZV je pro správce poplatku závazná. Stejně tak je platná a účinná OZV závazná pro město, ostatní jeho orgány, plátce a poplatníky poplatku atd.

Zatímco zavedení místního poplatku a podmínek pro jeho výběr je v dikci zastupitelstva, které v této oblasti rozhoduje v rámci samostatné působnosti vydáním příslušné OZV, správa a výběr místního poplatku je již přenesenou působností, kterou vykonává městský úřad a do níž nemůže zastupitelstvo zasahovat. Městský úřad je povinen postupovat při výběru místního poplatku v souladu s OZV, zákonem o místních poplatcích a daňovými předpisy.

Podle předmětného usnesení ZM, konkrétně Vy, jako starosta, nemůžete ve věci výběru místního poplatku činit vůbec nic a usnesení Vám ani žádné povinnosti neukládá. ZM konstatovalo, že nesouhlasí s vybíráním plateb za svoz komunálního odpadu pro rok 2023, avšak předmětnou OZV ponechalo v platnosti a samotné konstatování nesouhlasu nezakládá žádná práva ani povinnosti. Jde toliko o jakousi deklaraci názoru, aniž by však tento názor byl jakkoli zdůvodněn a aniž by byla řešena návaznost tohoto konstatování na další nezbytné otázky s tím související ( existence platné a účinné OZV ). To, čím se bude řídit vybírání místního poplatku v roce 2024 bude záviset na tom, jak bude nebo nebude naloženou s předmětnou OZV ( zda bude rušena, měněna apod. ).

Požadavek ZM ( který ale rozhodně nevyplývá z předmětného usnesení ZM ze dne 9.3. 2023, a který Vám byl tedy zřejmě tlumočen pouze ústně ), abyste vydal jakékoli nařízení MěÚ Hoštka, aby vrátil místní poplatky řádně vybrané na základě předmětné OZV a aby další poplatky v rozporu s předmětnou OZV nevybíral, rozhodně není legitimní, je v rozporu s OZV a souvisejícími právními předpisy a zcela postrádá též logiku.

Za aktuálního stavu věci nemáte ani povinnost, ale ani právo, jakékoli ZM požadované nařízení vydávat.

Pěkný den.

 

S pozdravem

Mgr. Petra Jirásková Málková, advokát

Místní poplatek ze psů se platí na účet města č. 1003741319/0800.

Hlášení – 11. týden 2023

V období od 14. 3. do 30. 4. se uskuteční úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které proběhne oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Od 25. 3. do 31. 3. bude z důvodu rekonstrukce uzavřen mostek přes Obrtku ve Velešicích.

V sobotu 1. 4. se uskuteční další ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Hoštku a okolí, abychom věnovali pár hodin společnému úklidu veřejně přístupných míst.  Sraz je v 9:00 hod. v Hoštce před radnicí. Vezměte si sebou pevnou obuv a dobrou náladu a společně si udělejme naše město a jeho okolí krásnější. Pracovní rukavice a pytle dodá radnice. Kontaktní osobou je paní Dominika Lochmanová na tel. 416 814 114. Po akci je pro vás připraveno občerstvení.

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2016 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na webu skola.hostka.cz nebo na tel. č. 416 814 145.

Dne 13. 3. 2023 jste v 16:00 hod. zváni do budovy MěÚ Hoštka na Besedu o potopení Titanicu. Vyprávění Vás přenese do roku 1912, kdy spolu se slavnými pasažéry a členy posádky nastoupíte na největší loď ve své době. Vyslechnete skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších, podpořený novými objevy, ukázkami z filmu Titanic (Cameron, 1997) a skutečnými záběry lodě z roku 1912.

V sobotu 18. 3. jste od 14:00 hod. srdečně zváni na hoštecké fotbalové hřiště k podpoře našeho fotbalového mužstva dospělých v rámci přátelského zápasu s oddílem ze Mšených lázní.

Hlášení – 10. týden 2023

Srdečně jste zváni na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2023 od 18 hodin na sále hoštecké radnice.

V období od 14. 3. do 30. 4. se uskuteční úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které proběhne rekonstrukce obou říms, zábradlí a vozovky.

Od měsíce března platí pro svoz komunálního odpadu jednorázové lístky a celoroční nálepky už jen pro rok 2023. Připomínáme tímto našim občanům nutnost pořízení nového označení svozových nádob na komunální odpad pro letošní rok, které získáte na radnici na základě potvrzení o platbě složenky za odpad od svozové společnosti.

Český svaz žen Hoštka s podporou města Hoštky vás srdečně zvou na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 11. 3. 2023 od 15:00 hod. na sále radnice města Hoštky. Můžete se s ratolestmi těšit na diskotéku, soutěže a vůbec na skvělou zábavu. Občerstvení bude zajištěno a vstupné je dobrovolné.

Dne 13. 3. 2023 jste v 16:00 hod. zváni do budovy MěÚ Hoštka na Besedu o potopení Titanicu. Vyprávění Vás přenese do roku 1912, kdy spolu se slavnými pasažéry a členy posádky nastoupíte na největší loď ve své době. Vyslechnete skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších, podpořený novými objevy, ukázkami z filmu Titanic (Cameron, 1997) a skutečnými záběry lodě z roku 1912.

V sobotu 18. 3. jste od 14:00 hod. srdečně zváni na hoštecké fotbalové hřiště k podpoře našeho fotbalového mužstva dospělých v rámci přátelského zápasu s oddílem ze Mšených lázní