974
informace z Rady města
kynologický klub Hoštka
vítání občánků
jubilantky - E. Marešová, Z. Srbová
manželé Srbovi - diamantová svatba
Svatootmarská pouť
otvírání adventu
vzpomínkový podvečer
vodní aerobic
doprava - Ing. Perna
archivní okénko