Vysílání z radnice 2010

Media type
26:41
Vysílání z radnice č. 318

Vysílání z radnice č. 318

Detaily
dětský karneval výstavba komunikace výsadba zeleně hokejová liga neregistrovanýc...
Media type
26:56
Vysílání z radnice č. 330

Vysílání z radnice č. 330

Detaily
ZŠ - zahájení školního roku nabídka bydlení v domě čp. 1 zasedání zastupitelstva...
Media type
29:14
Vysílání z radnice č. 321

Vysílání z radnice č. 321

Detaily
přezkoumání hospodaření města dotace 1. cyklovýlet řešení dopravní situace v Koc...
Media type
24:25
Vysílání z radnice č. 315

Vysílání z radnice č. 315

Detaily
ZŠ - zápis do první třídy ZŠ - zájmové kroužky otázky pro starostu města hasiči...
Media type
25:58
Vysílání z radnice č. 317

Vysílání z radnice č. 317

Detaily
MŠ - maškarní bál zasedání zatupitelstva města vítání občánků 7. ročník bowlingo...
Media type
27:46
Vysílání z radnice č. 325

Vysílání z radnice č. 325

Detaily
MC Mája bezbariérovost v Hoštce vítání občánků pouť k Svatému Antonínovi fotbal...
Media type
28:54
Vysílání z radnice č. 336

Vysílání z radnice č. 336

Detaily
slovo starosty Ing. Ivo Perny ustavující zasedání zastupitelstva Chvalis v Liber...
Media type
28:14
Vysílání z radnice č. 333

Vysílání z radnice č. 333

Detaily
dětský tenisový turnaj cyklovýlet komunální volby 2010 veřejně prospěšné práce b...
Media type
26:14
Vysílání z radnice č. 313

Vysílání z radnice č. 313

Detaily
10 let domu s pečovatelskou službou vzpomínkový večer - 17. listopad betlém v ko...