1,125
12.12. 2011
Mikulášská nadílka pro děti
Mikuláš ve školce
ZŠ - turnaj ve vybíjené
jubilanté
setkání dětí s myslivci
Chvalis - setkání zaměstnanců
rozsvícení vánočního stromu
hudební večer ve Stodole