411

- zájmové kroužky ZŠ

- keramický kroužek

- kroužek ručních prací

- odpoledne s Adamis

- soutěž o nejhezčí betlém

- nejlepší čtenáři 2016

- lyžařský výcvik ZŠ