292

- předání sociálního automobilu

- jubilanti srpen

- vítání občánků