Stavební kancelář vyřizuje :

- povolovací řízení na úseku místních komunikací

- vydává vyjádření ke stavebnímu  a územnímu řízení