Hlášení – 13. týden 2023

Až do 30. 4. bude probíhat se uskuteční úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které proběhne oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Od 25. 3. do 31. 3. bude z důvodu rekonstrukce uzavřen mostek přes Obrtku ve Velešicích.

Srdečně jste zváni na Velikonoční burzu jarního a letního oblečení, hraček, kosmetiky, velikonočních perníků, dekorací a bižuterie, kterou organizuje ČSŽ Hoštka na sále radnice, a která se koná od pátku 31. 3. do neděle 2. 4. vždy od 9:00 do 17:00 hod. Příjem bude probíhat v pátek. Více informaci o organizaci prodeje získáte na tel. 728654147 nebo 723540966 či na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V sobotu 1. 4. se uskuteční další ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Hoštku a okolí, abychom věnovali pár hodin společnému úklidu veřejně přístupných míst.  Sraz je v 9:00 hod. v Hoštce před radnicí. Vezměte si sebou pevnou obuv a dobrou náladu, a společně si udělejme naše město s jeho okolím krásnější. Pracovní rukavice a pytle dodá radnice. Kontaktní osobou je paní Dominika Lochmanová na tel. 416 814 114. Po akci je pro vás připraveno občerstvení.

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2016 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na webu skola.hostka.cz nebo na tel. č. 416 814 145.

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 jste od 15:00 hod. zváni do sálu hoštecké radnice na Společenské odpoledne pro všechny. K tanci a poslechu zahraje orchestr Pozdní sběr. Vstup je zdarma a občerstvení je zajištěno.

V sobotu 15. 4. 2023 se od 20:00 hod. na sále hoštecké radnice koná Maškarní zábava. Vstup zdarma! K tanci a poslechu hraje skupina NEONBAND a masky jsou vítány.

Hlášení – 12. týden 2023

Až do 30. 4. bude probíhat se uskuteční úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které proběhne oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Od 25. 3. do 31. 3. bude z důvodu rekonstrukce uzavřen mostek přes Obrtku ve Velešicích.

V sobotu 1. 4. se uskuteční další ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Hoštku a okolí, abychom věnovali pár hodin společnému úklidu veřejně přístupných míst.  Sraz je v 9:00 hod. v Hoštce před radnicí. Vezměte si sebou pevnou obuv a dobrou náladu, a společně si udělejme naše město s jeho okolím krásnější. Pracovní rukavice a pytle dodá radnice. Kontaktní osobou je paní Dominika Lochmanová na tel. 416 814 114. Po akci je pro vás připraveno občerstvení.

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2016 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na webu skola.hostka.cz nebo na tel. č. 416 814 145.

V tomto týdnu jste srdečně zváni na hoštecké fotbalové hřiště k podpoře našich fotbalových oddílů, kdy ve čtvrtek 23. 3. sehrají od 17:00 hod. mladší žáci domácí zápas s Litoměřickem B. V sobotu 25. 3. odehrají od 10:00 hod. mladší žáci domácí utkání s Perucí. Naši dospělí borci se taktéž v sobotu postaví od 15:00 hod. v domácí zápase celku Podřipan Rovné.

Stanovisko advokátky města Hoštky k vybírání poplatků za svoz odpadů.

Advokátka města Hoštky napsala:

Pokud jde o stanovisko kolegů, plně se s ním ztotožňuji, stanovisko odpovídá veškerým dostupným metodikám MVČR ( byť jsou pouze doporučující, nikoli závazné ) a praxi.

Rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9.3. 2023, které jste mi poslal, ve vztahu k OZV vůbec ničeho neřeší a má pouze charakter jakéhosi konstatování. Za situace, kdy zde máme platnou a účinnou OZV, nezbývá než podle ní postupovat. Na OZV je třeba hledět jako na platnou a účinnou, jelikož příslušným orgánem nebylo rozhodnuto o opaku. Zrušit OZV může pouze příslušný soud nebo zastupitelstvo města formou vyhlášky.

Dokud předmětná OZV platí, musí městský úřad podle ní postupovat a poplatek vybírat. OZV je pro správce poplatku závazná. Stejně tak je platná a účinná OZV závazná pro město, ostatní jeho orgány, plátce a poplatníky poplatku atd.

Zatímco zavedení místního poplatku a podmínek pro jeho výběr je v dikci zastupitelstva, které v této oblasti rozhoduje v rámci samostatné působnosti vydáním příslušné OZV, správa a výběr místního poplatku je již přenesenou působností, kterou vykonává městský úřad a do níž nemůže zastupitelstvo zasahovat. Městský úřad je povinen postupovat při výběru místního poplatku v souladu s OZV, zákonem o místních poplatcích a daňovými předpisy.

Podle předmětného usnesení ZM, konkrétně Vy, jako starosta, nemůžete ve věci výběru místního poplatku činit vůbec nic a usnesení Vám ani žádné povinnosti neukládá. ZM konstatovalo, že nesouhlasí s vybíráním plateb za svoz komunálního odpadu pro rok 2023, avšak předmětnou OZV ponechalo v platnosti a samotné konstatování nesouhlasu nezakládá žádná práva ani povinnosti. Jde toliko o jakousi deklaraci názoru, aniž by však tento názor byl jakkoli zdůvodněn a aniž by byla řešena návaznost tohoto konstatování na další nezbytné otázky s tím související ( existence platné a účinné OZV ). To, čím se bude řídit vybírání místního poplatku v roce 2024 bude záviset na tom, jak bude nebo nebude naloženou s předmětnou OZV ( zda bude rušena, měněna apod. ).

Požadavek ZM ( který ale rozhodně nevyplývá z předmětného usnesení ZM ze dne 9.3. 2023, a který Vám byl tedy zřejmě tlumočen pouze ústně ), abyste vydal jakékoli nařízení MěÚ Hoštka, aby vrátil místní poplatky řádně vybrané na základě předmětné OZV a aby další poplatky v rozporu s předmětnou OZV nevybíral, rozhodně není legitimní, je v rozporu s OZV a souvisejícími právními předpisy a zcela postrádá též logiku.

Za aktuálního stavu věci nemáte ani povinnost, ale ani právo, jakékoli ZM požadované nařízení vydávat.

Pěkný den.

 

S pozdravem

Mgr. Petra Jirásková Málková, advokát

Místní poplatek ze psů se platí na účet města č. 1003741319/0800.

Hlášení – 11. týden 2023

V období od 14. 3. do 30. 4. se uskuteční úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které proběhne oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Od 25. 3. do 31. 3. bude z důvodu rekonstrukce uzavřen mostek přes Obrtku ve Velešicích.

V sobotu 1. 4. se uskuteční další ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Hoštku a okolí, abychom věnovali pár hodin společnému úklidu veřejně přístupných míst.  Sraz je v 9:00 hod. v Hoštce před radnicí. Vezměte si sebou pevnou obuv a dobrou náladu a společně si udělejme naše město a jeho okolí krásnější. Pracovní rukavice a pytle dodá radnice. Kontaktní osobou je paní Dominika Lochmanová na tel. 416 814 114. Po akci je pro vás připraveno občerstvení.

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2016 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na webu skola.hostka.cz nebo na tel. č. 416 814 145.

Dne 13. 3. 2023 jste v 16:00 hod. zváni do budovy MěÚ Hoštka na Besedu o potopení Titanicu. Vyprávění Vás přenese do roku 1912, kdy spolu se slavnými pasažéry a členy posádky nastoupíte na největší loď ve své době. Vyslechnete skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších, podpořený novými objevy, ukázkami z filmu Titanic (Cameron, 1997) a skutečnými záběry lodě z roku 1912.

V sobotu 18. 3. jste od 14:00 hod. srdečně zváni na hoštecké fotbalové hřiště k podpoře našeho fotbalového mužstva dospělých v rámci přátelského zápasu s oddílem ze Mšených lázní.