Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za město Hoštka

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
1325 457 34,49 457 454 99,34

 

Kandidátní listina

 

Platné hlasy

 
číslo název celkem v %  
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,44  
2 Občanská demokratická strana 23 5,06  
4 Starostové a Sportovci pro ÚK 40 8,81  
9 Komunistická str.Českosloven. 11 2,42  
12 Česká str.sociálně demokrat. 51 11,23  
17 Il.imigrantům NE-pen.pro děti 2 0,44  
18 Severočeši.cz 1 0,22  
20 JsmePRO! Kraj 2016 33 7,26  
30 ANO 2011 82 18,06  
32 TOP 09 10 2,20  
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 3,30  
37 Komunistická str.Čech a Moravy 122 26,87  
40 Alternativa pro občany 2 0,44
41 Národní demokracie 1 0,22
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 2 0,44
52 Svobodní a Soukromníci 10 2,20
58 DSSS-NE imigr.nepřizp.PRO poř! 10 2,20
60 NOVÝ SEVER 0 0,00
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 1 0,22
77 Piráti a SZ 15 3,30
78 Koalice SPD a SPO 14 3,08
79 ProKraj 5 1,10
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 2 0,44
           

Město Hoštka vás zve na malé pietní setkání u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin pana Václava Havla. Setkání se uskuteční ve středu 5.října 2016 v 18.00 hodin na náměstí v Hoštce. Doneste si svíčky, které si na vzpomínku společně zapálíme.

VEŘEJNÁ VÝZVA

Starosta města Hoštky, v souladu s ust. § 6 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto

vyzývá

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce-

úředníka/úřednici územního samosprávného celku na pozici EKONOM-ÚČETNÍ

Označení zaměstnavatele: Město Hoštka, okres Litoměřice, Ústecký kraj

Druh práce: Ekonom-účetní

Místo výkonu práce: Město Hoštka – zařazeno jako úředník

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle NV č. 564/2006 Sb.): 8-9. platová třída

                                                                                 

Pracovní úvazek: 1,0

Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

-            fyzická osoba, která je občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

-            věk minimálně 18 let

-            plná způsobilost k právním úkonům

-            bezúhonnost

-            ovládání jednacího jazyka

-            splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadavky:

-            min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření)

-            vynikající znalost v oblasti zákona o účetnictví, výkaznictví ÚSC

-            dobré znalosti v oblasti rozpočtové skladby

-            znalost v oblasti DPH

-            znalost zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

-            znalost problematiky vztahu zřizovatel a příspěvková organizace

Další předpoklady pro výkon práce:                      

-      -             praxe ve veřejné správě výhodou

-      -             znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet)

-      -             znalost účetního software GORDIC výhodou

-      -             komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

-      -             aplikační znalost zákona o obcích, DPH

-       -             schopnost analytického a logického myšlení, samostatné práce, práce v kolektivu

Náležitosti přihlášky zájemce:                     

-      -            jméno, příjmení a titul zájemce

-      -           datum a místo narození zájemce

-      -           státní příslušnost zájemce

-      -           místo trvalého pobytu zájemce

-      -           číslo občanského průkazu

-      -           datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

-      -          vlastní strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vlastnoručně podepsaný)

-      -          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-      -          výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)

-      -         doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem

-      -         další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti zájemce podle požadavků obce na výkon funkce

 

Předpokládaný termín nástupu do funkce:  1. 12. 2016

Lhůta pro podání přihlášky:   31. 10. 2016

 

Způsob podání přihlášky:                             

písemně - v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník – neotvírat“

 

Místo podání přihlášky:        

Městský úřad Hoštka

Nám. Svobody 2

411 72 Hoštka

V Hoštce dne 22.9.2016

Milan Konfršt, starosta města

Nová pracovní pozice  - Obsluha sběrného dvora Hoštka, Litoměřická ul.

Náplň práce:

-                     kontrola přiváženého a ukládaného materiálu a jeho třídění do určených nádob a přístřešků

-                     hlášení a evidence odpadů

-                     vystavování potvrzení o příjmu odpadu

-                     zajišťování provozu sběrného dvora

-                     administrativní činnost spojená s provozem

Požadavky:

-                     výuční list nebo SŠ vzdělání

-                     spolehlivost a samostatnost

-                     znalost práce na PC

-                     fyzická zdatnost

-                     základní znalost odpadového hospodářství

Co Vám můžeme nabídnout ?

-                     pracovní poměr na Dohodu o pracovní činnosti

-                     100,-Kč/ hod. hrubého

-                     pracovní doba: cca 6 hod/týden (může se změnit)

-                     nástup přibližně od 20.10.2016

Přihlášky se stručným strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 15.10.2016 na adresu nebo email:

FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/čp.88, 410 02 Lovosice, Česká republika, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo na Město Hoštka, náměstí Svobody 2, 41172 Hoštka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Preferováni, či upřednostňováni budou občané města Hoštky a místních částí,

z důvodu zajištění přístupu do sběrného dvora mimo pracovní dobu, při odvážení (svozu) nahromaděných odpadů.

       za město Hoštka

Milan Konfršt – starosta města

V Hoštce dne 21.9.2016

Podzimní akce nejen
pro zahrádkáře …


kdy: do konce měsíce listopadu 2016  v pracovní dny 7:00 - 15:00 hod.
kde: kompostárna „SONO“
Pro obohacení půd o živiny a zvýšení úrodnosti nabízíme
certifikovaný kompost volně ložený
za zvýhodněnou cenu 3,27 Kč/10 kg (sleva 10%).

Více na www.skladkasono.cz nebo na 416 532 483.
SONO PLUS, s.r.o.
Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice