767
motokros - rozloučení se sezónou
rozloučení místostarostky města
ZŠ - den otevřených dveří
strašidelná stezka
pozvánka - ustavující zasedání zastupitelstva Města Hoštka
pozvánka - fotbal
jubilanté v listopadu
Vrbice - dendýní, pouštění draků