646
Rozsvícení vánočního stromu
Vítání občánků
Myslivecký hon, pasování
Kluziště u školy
MC Mája Hoštka
Baťa ve Stodole
Školní akademie