Finanční výbor:

Mgr.Radovan Rieger - předseda

Iveta Hlavatá

Ing. Aleš Soukup

Kontrolní výbor:

Martina Jirásková - předsedkyně

Milan Chvalina     

Marcela Jeníková

Komise pro ŽP:

Jan Januška - předseda

Aleš Müller, DiS

Ivo Weiss, DiS

 

Kulturní komise:

Irena Nádvorníková - předsedkyně

Hana Baková

Milan Konfršt

Bytová a sociální komise:

Jiřina Bláhová - předsedkyně

Mgr. Kristýna Kinzlová

Jaroslava Lochmanová

Dita Wollenheitová

Jana Kindlová

Osadní výbor Velešice:

Milena Šinfeltová Nováková - předsedkyně  

Jana Kindlová  

Jakub Hranička

Komise pro bezpečnost a pořádek:

Martin Janeček - předseda

Petr Poláček

Jakub Kinzl