Plánujete opravu střechy? Vybranou firmu si nejprve dobře prověřte!

Chtěli bychom upozornit především starší občany žijící v rodinných domcích na nekalé praktiky falešných řemeslníků, které se opět objevily v našem okrese. Jedná se o skupinku mužů. Která se ve většině případů pohybuje v dodávkovém vozidle a nabízí opravy okapů, střechy apod. Jejich nabídka je vždy velmi lákavá, neboť cena za práci je velice nízká. Po skončení prací, které jsou většinou během necelého dne hotové, se počáteční smluvená částka změní na několikanásobně vyšší sumu, kterou se jim ve většině případů podaří od poškozených získat. Obdobné případy na Litoměřicku evidujeme z roku 2017, kdy se jednalo o několik desítek případů podvodného jednání páchaného především na seniorech. V případě, že se s výše uvedeným jednáním setkáte, neváhejte kontaktovat přímo litoměřické kriminalisty na tel. 974 436 320(321), popř. volejte linku 158

Uvedené případy jsou evidovány také mimo území našeho okresu, kdy falešní řemeslníci se prokazují falešným osvědčením a ve většině případů se pohybují v dodávkovém vozidle s polskou RZ. Na území ČR tyto nekalé praktiky pravděpodobně provozuje více skupin. V souvislosti s těmito případy upozorňujeme, že na území ČR je možné vykonávat řemeslné činnosti pouze na základě platného živnostenského listu.

Pro přiblížení uvádíme jeden z nedávných případů.
V úterý 12. 3. 2019 v dopoledních hodinách oslovila skupinka neznámých mužů 80letého seniora před jeho domem na Roudnicku, s tím že mu vymění střešní okapy na jeho domku. Senior nejprve nechtěl, ale nechal se umluvit, neboť nabídka zněla lákavě. Oprava měla vyjít na 3 tisíce korun, kdy však nebylo stanoveno, k čemu se cena váže. Skupinka mužů, která přijela dodávkovým vozem, se ihned dala do práce. Po skončení prací se počáteční smluvená částka za výměnu okapů změnila na několikanásobně vyšší hodnoty. Neznámí „řemeslníci“ na základě nějakých výpočtů naúčtovali seniorovi za práci odvedenou během jednoho půldne více než 200 tisíc korun. Po obdržení požadovaných peněz odešli muži ven údajně měnit okapové svody. Po chvíli poškozený zjistil, že venku nikdo není a muži i s autem jsou pryč. Poškozený neobdržel žádný dokument o provedené práci. Po neznámých řemeslnících nyní policisté pátrají.


nprap. Pavla Kofrová
vrchní inspektor