Hlášení – 14. týden 2020

Připomínáme občanům, že hoštecká pobočka České pošty má vyhrazenu otevírací dobu pro seniory od 08:00 do 09:00 hod. Obchody do 500 m2 prodejní plochy nově nemají prodejní dobu pro seniory nikterak časově ohraničenou.

Městský úřad s ohledem na stávající situaci a vyhlašovaná opatření nadále pro veřejnost funguje v omezeném režimu. Prosíme občany, aby pro dotazy a vyřízení svých záležitostí využívali telefonní linku 416 814 114 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a osobní návštěvu nejprve dohodli na uvedených kontaktech. Osobní návštěvy budou probíhat ve dnech pondělí a středa v časech 10:00 – 11:00 hod. a 15:00 – 17:00 hod.

Užitková voda do rozvodu závlahy bude letos puštěna k 1. 4. Zkontrolujte si, že máte uzavřené ventily na svém vedení. V souvislosti se spuštěním užitkové vody informujeme občany, že cena za 1 m3 stoupla na 23,- Kč.

Oznamujeme našim občanům, že hoštecký sběrný dvůr odpadů znovu funguje od středy 25. 3. v běžném režimu za podmínek dodržování zpřísněných hygienických požadavků. Současně je zde k dispozici i kompost, který si naši občané mohou zdarma odebírat.

V důsledku nastalé situace proběhne zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hoštka bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Na webových stránkách školy skola.hostka.cz jsou k dispozici formuláře Žádost o přijetí do základní školy, Žádost o odklad školní docházky a Dotazník pro rodiče budoucího prvňáčka. Formuláře si můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyzvednout u ředitele školy v době od 8 do 12 hodin. Vyplněnou žádost doručte škole v termínu od 1. 4. do 17. 4. 2020 datovou schránkou, e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem, což obyčejný e-mail není, dopisem, osobně řediteli od 8:00 do 12:00 hod. nebo do schránky u hlavního vchodu školy. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad, připojí k žádosti o odklad školní docházky Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra) a Doporučení odborného lékaře (dětský lékař…). K žádosti o přijetí prosíme o přiložení vyplněného dotazníku pro rodiče budoucího prvňáčka (není podmínkou k přijetí). Rozhodnutí o přijetí vám bude zasláno do konce dubna prostřednictvím pošty. Schůzka budoucích prvňáčků a rodičů s učiteli prvních tříd proběhne na konci školního roku. O přesném termínu budete informováni na stránkách školy, případně emailem. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše budoucí žáčky!!!

Z důvodu současné mimořádné situace nebude ve sběrném dvoře odpadů prozatím probíhat soutěž Ústřižkovka a tedy ani nebudou do odvolání vydávány slosovací kupóny.

Informace o svozu odpadů v současné době. Svozová firma s váží pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných pevných pytlích. Víko vaší popelnice vydezinfikujte, pokud můžete. Nádoby vystavujte již večer před svozem přímo ke komunikaci.

Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích a neodkládejte ho vedle barevných kontejnerů, pouze do nich.

Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření. I svozové společnosti pracují v nouzovém režimu s nízkým počtem pracovníků, se kterými raději omezte osobní kontakt na stanovenou vzdálenost.

Dále svozová firma žádá všechny občany, kteří jsou v karanténě nebo onemocněli, aby své odpady dočasně netřídili. Veškeré odpady z těchto domácnosti dávejte nejlépe v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální odpad. V ideálním případě pytle z vnějšku vydezinfikujte. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké době svědomitě, a to s minimem ochranných pomůcek. Prosíme, myslete i na ně a pokuste se jim práci ulehčit!