V souvislosti se stále probíhající pandemií onemocnění COVID-19 je v současné době zaznamenáván na území Ústeckého kraje zvýšený výskyt  nákazy tímto infekčním onemocněním, vedoucí ke zhoršování epidemiologické situace v Ústeckém kraji. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje eviduje nárůst počtu případů ve zdravotnických zařízeních a eviduje i případy v zařízeních sociálních služeb.

Z výše uvedených důvodu dnes 23.7.2020 zasedala Bezpečnostní rada Ústeckého kraje, kde bylo rozhodnuto o vydání Mimořádného opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem s účinností od 24. července 2020 od 7.00 hodin do odvolání  tohoto mimořádného opatření.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit pandemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky.

Celý text mimořádného opatření: https://www.hostka.cz/dokumenty/uredni-deska/ostatni/2761-mimoradne-opatreni-noseni-rousek-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-od-24-7-2020-do-dovolani/file