Hlášení – 39. týden 2020


Informujeme naše spoluobčany, že hoštecký sběrný dvůr bude uzavřen během blížících se státních svátků, tedy v pondělí 28. 9. a také ve středu 28. 10.
Česká pošta, pobočka Hoštka, oznamuje změnu otevírací doby od 1. 10. 2020. V pondělí a středu bude otevřeno od 13:00 do 18:00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 14:00 hod.
V neděli 20. 9. byl na náměstí Svobody nalezen klíč. Majitel se o něj může přihlásit na radnici.
Centrum Mája, ve spolupráci s Centrem D8, zahajuje 21. září 2020 provoz Předškolního centra. Předškolní centrum je určeno pro samotné děti od 2 do 6 let z Hoštky a je otevřené každý všední den od 8:00 do 11:45. Od pondělí do čtvrtka budou odpoledne probíhat aktivity pro rodiče s dětmi. Veškeré aktivity jsou ZDARMA. Přihlášky a bližší informace získáte na telefonním čísle 771170835.
Z důvodu dokončované rekonstrukce fotbalové plochy nadále trvá zákaz vstupu do areálu fotbalového hřiště z důvodu bezpečnosti. Děkujeme za pochopení.
Ve středu 23. 9. se od 17:00 hod. mladší fotbalová přípravka postaví celku ze Straškova. Všichni přátelé fotbalu jsou srdečně zváni na zápas našich hošteckých fotbalistů na vrbickém hřišti.

Hoštecká radnice vyzývá rodiče nově narozených dětí, kteří plánují svou účast na Vítání občánků města Hoštky, jež proběhne v pondělí dne 12. října 2020, aby na MěÚ Hoštka doručili osobně či elektronicky vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout v kanceláři MěÚ nebo stáhnout na webu města v sekci Formuláře. Uzávěrka přihlášek je 9. 10. 2020. Vítání občánků je určeno pro děti do 2 let věku s trvalým bydlištěm na území města Hoštky.

Pro hoštecké čtenáře máme po prázdninách dobrou zprávu. Městská knihovna se po celkové rekonstrukci otevírá pro čtenáře i další zájemce v pondělí 5.10. od 14:00 hod.

Štětský farní úřad oznamuje, že na svatováclavský svátek v pondělí 28. 9. bude v kostelíku Nanebevzetí panny Marie v Hoštce sloužena od 9:00 hod. mše svatá za patrona českého národa a české státnosti knížete a světce sv. Václava.

Na základě nových okolnosti ohledně vývoje nemoci COVID MUDr. Zámečníková informuje, že pacienti s jakýmikoli respiračními příznaky onemocnění nepřicházejí do ordinace, ale svůj zdravotní stav konzultují telefonicky se svým praktickým lékařem. To se týká i rýmy nebo bolení v krku. To znamená, že pokud pacient onemocní běžným respiračním onemocněním, tak zůstává v domácím léčení a svůj stav telefonicky konzultuje se svým praktickým lékařem.
Jestliže existuje podezření na onemocnění COVID, což posoudí ošetřující praktický lékař na základě telefonické konzultace, tak bude pacient odeslán k absolvování bezplatného testu do příslušného odběrového místa. Žádanku na toto vyšetření odesílá ošetřující lékař elektronickou formou. O výsledku testu je informován pacient i jeho ošetřující lékař, který mu určí další postup. Pacienti s nařízenou karanténou kvůli rizikovému kontaktu a pacienti, kteří jsou odeslání na test s důvodným podezřením na onemocnění COVIDem, anebo proto, že jsou rizikoví, budou mít vystavenu dočasnou pracovní neschopnost elektronickou formou, která bude odeslána na ČSSZ.
Závěrem opakujeme, že komunikace s pacienty s příznaky respiračních onemocnění nebo při podezření na COVID probíhá pouze telefonicky. Současně žádáme ostatní pacienty, aby omezili až na závažné akutní stavy návštěvu lékaře. Všem doporučujeme, aby však předem zavolali. Telefonický kontakt do ordinace MUDr. Zámečníkové je 416814148.
Pacienty zároveň žádáme, aby si o předpisy na léky volali až do 10:00 hod. dopoledne. Objednaným pacientům bude poskytována péče podle provozních možností ordinace v obvyklé ordinační době. MUDr. Zámečníková zároveň oznamuje, že očkování proti chřipce bude poskytováno v týdnu od 29. září.