Vítání občánků města Hoštky

Vyzýváme rodiče nově narozených dětí, pokud se chtějí zúčastnit Vítání občánků města Hoštky, které proběhne v pondělí dne 12. října 2020, aby na MěÚ Hoštka doručili (osobně či elektronicky) přihlášku:

https://www.hostka.cz/dokumenty/formulare/2828-prihlaska-na-vitani-obcanku-mesta-hostky.

Vzhledem k současné situaci a vydaným protiepidemickým opatřením se s jedním dítětem může vítání zúčastnit max. 6 osob (do osob se nezapočítávají sourozenci dítěte).

Vítání občánků je určeno pro děti do 2 let věku s trvalým bydlištěm na území města Hoštky.

Uzávěrka přihlášek je 9.října 2020.