Hlášení – 53. týden 2020

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro hospodářský rok 2020. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2020 hradit v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Městská knihovna je od pondělí znovu uzavřena. Zapůjčení knih bez vstupu do knihovny je možné pouze po osobní domluvě s paní knihovnicí. Kontakt naleznete na webových stránkách knihovny.

Dovolujeme si za hošteckou radnici popřát všem občanům úspěšný vstup do roku 2021 s přáním, aby byl vůči nám lidem vlídnější než rok končící. Tedy přejeme všem hlavně hodně zdraví a taky trochu toho štěstí.