Hlášení – 3. týden 2021

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2020 hradit v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.
Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října loňského roku uplynula splatnost nájemného pro hospodářský rok 2020. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Městská knihovna je znovu uzavřena bez jakékoli možnosti zapůjčení knih, a to až do odvolání.

ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22. 1. od 8:00 do 13:00 hod. v části obce Malešov v ulici ve směru na Střížovice v č.p. 70, 93, 99, 119, E69, st.p.č. 5/2 a v hasičské zbrojnici.

Tak jako v cele ČR, tak i v Hoštce skončilo vysílání v DVBT, kdy nyní je dostupné pouze DVBT2. Informační kampaň proběhla v roce 2019, kdy ze strany Trionetu byly rozeslány všem zákazníkům informační dopisy, kterými byli informováni o přechodu na DVBT2. Začátkem roku 2020 proběhla infokampaň i v městském rozhlase. Současně běžela mediální kampaň o přechodu na nový typ vysílání v celoplošných televizních stanicích. V té době řada hošteckých občanů společnost Trionet kontaktovala a pořídila si nové set top boxy nebo problém vyřešili nákupem nové TV.
Společnost Trionet převede do konce ledna všechny programy do DVBT2 – bude zvolen jeden den, kdy se nakonfigurují hlavni stanice a pak si uživatelé, kterým se automaticky TV nepřeladí, budou muset TV programy naladit ručně. Pokud jde lidem zvuk, ale neběží obraz, tak zřejmě nemají TV nebo Set top box s podporou DVBT2/HEVC.
Společnost Trionet stále nabízí možnost dodávky Set top boxu včetně instalace, kdy box a kabel stoji 1100,- Kč včetně DPH. Zájemci se mohou ozvat na tel: 315 621 505.

Z důvodu přechodu vysílání kabelové televize společnosti Trionet na nový vysílací standard DVBT2/HEVC byly během dnešního dne, tj. ve čtvrtek 21. 1. 2021 přemapovány parametry televizního vysílání. Jak jste již byli prostřednictvím SMS a městským rozhlasem informováni, tak nyní je pro správný příjem televizních stanic nutné provést automatické, popř. ruční ladění televizoru či set top boxu na nové kanály. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme nerušené přeladění stanic na nový vysílací standard.