Hlášení – 47. týden 2021

Vzhledem k nárůstu počtu covidových pacientů ve městě se původně oznámené oficiální rozsvícení vánočního stromu v pondělí 29. 11.  ruší z důvodu prevence rozšiřování nákazy.

Z důvodu onemocnění uklízeček v ZŠ a MŠ Hoštka shání naše škola okamžitý zástup na dobu 1-2 týdnů. Prosíme zájemce, aby se ozvali na telefon 416814145 nebo na 736268573.

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021, a tedy by mělo být v současné době všemi nájemci již zaplaceno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2021 hradit nejlépe v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do nového roku nějaké změny v počtu chovaných psů, prosíme o jejich nahlášení do úterý 30. 11. na radnici. Další změny bude možné provádět až od měsíce března 2022.

Až do 30. 11. 2021 mohou naši spoluobčané podávat žádosti o příspěvek na obnovu (opravu) fasády domu na rok 2022 ve výši až 10.000, - Kč. Bližší informace o podmínkách příspěvku na opravu fasády získáte na radnici, kde s vámi bude v případě zájmu sepsána žádost.

Začátkem minulého měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí 2021 o poukázky na nákupy zboží. K vyzvednutí zbývají 3.místo – poukázka v hodnotě 1666,- Kč pro držitele bílého ústřižku s razítkem úřadu č. 28 a 1. místo – poukázka v hodnotě 2666, - Kč pro majitele zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 199. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.

Touto nedělí začíná adventní čas. Jeho tradičním symbolem je adventní věnec, který si můžete nechat požehnat v neděli 28. 11. Před devátou hodinou ranní ho přineste do kostela sv. Otmara. Během mše bude p. farář věnce žehnat a po jejím skončení si ho můžete po desáté hodině dopolední vyzvednout.

Výstava fotografií Jana Saudka probíhá v hoštecké výstavní síni Fusionism na náměstí Svobody každý pátek a sobotu od 14:00 do 17:00 hod. až do 15. 12. 2021. Skupinové návštěvy v jiných termínech lze zajistit na tel. č. 722500365.