Hlášení – 52. týden 2021

Na Nový rok dne 1. 1. 2022 jste srdečně zváni na tradiční výstup na Sovici se srazem ve 13:00 hod. u lípy v Kochovicích. Občerstvení si vezměte s sebou.

Dne 1. 1. jste také srdečně zváni na novoroční Lasershow, která se uskuteční v 18:00 hod. na Náměstí Svobody v Hoštce.

Informujeme naše spoluobčany, že vzhledem k zákonem stanovené změně výpočtu ceny svozu směsného komunálního odpadu v příštím roce je potřeba za každou domácnost vyplnit Specifikační list na komunální odpad, ve kterém si zvolíte kapacitu sběrných nádob a četnost svozu. Tento formulář je přílohou nového čísla Zpravodaje nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek města či vyplnit on-line. Současně je k dispozici i k vyzvednutí na radnici. Vyplněný Specifikační list je nutné zaslat nebo předat na radnici do 21. 1. 2022.

Naše občany dále upozorňujeme, že svoz na staré nálepky bude možný jen do 31. 3. 2022.

Současně informujeme, že rozhodnutím ZM, které se sešlo těsně před Vánoci, byla cena za 1 l objemu sběrné nádoby snížena z 0,25 na 0,20 Kč, a proto se i cena za svozy o pětinu sníží.

MUDr. Jana Zámečníková oznamuje, že od 1.12. 2021 umožňuje registraci na 3. dávku očkování proti onemocnění covid-19 vakcínou Moderna pro občany již po 5 měsících od ukončené vakcinace, a to jakoukoliv vakcínou. Očkování je možné i pro občany, kteří nejsou registrovanými pacienty MUDr. Zámečníkové, včetně těch, co byli očkováni v očkovacích centrech. Kontaktní tel. čísla - 416 814 148 nebo 416 821 475.

MUDr. Jana Zámečníková oznamuje uzavření ordinace v Hoštce a na ČEPRU z důvodu čerpání dovolené: 23. – 31. prosince 2021.  Zástup MUDr. Ševčíková, Štětí.

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021. Nájemné posílejte na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2021 hradit nejlépe v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Dále informujeme, že sběrný dvůr odpadů bude během st. svátku dne 1. 1. uzavřen.