Hlášení – 1. týden 2022

Upozorňujeme spoluobčany na výskyt ptačí chřipky v okrese Litoměřice a z toho plynoucí opatření vzhledem k tomu, že se naše město a obce ocitly v pásmu dozoru státní veterinární správy. Dle souvisejících povinností byla do sběrného dvora odpadů umístěna označená odpadová nádoba k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže a ptáků z chovů či volně žijících. Současně je nařízen zákaz veškerého pohybu drůbeže u chovatelů s výjimkou zákonem povolených důvodů přepravy a zákaz přemisťování nebo rozmetání podestýlky, hnoje či kejdy. Je třeba dbát na přiměřená opatření biologické bezpečnosti a sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí. Každé zvýšení nemocnosti nebo významný pokles produktivity je třeba hlásit na nepřetržitou krizovou linku veterinární správy č. 720 995 202.

Bližší informace k opatřením získáte na radnici nebo na webu státní veterinární správy svscr.cz.

Vzhledem k zákonem stanovené změně výpočtu ceny svozu směsného komunálního odpadu v roce 2022 je třeba za každou domácnost vyplnit Specifikační list na komunální odpad, ve kterém si zvolíte typ kapacitu sběrných nádob, četnost svozu a popř. typ svozu. Tento formulář si vzhledem k dílčímu snížení poplatku zastupitelstvem města na sklonku loňského roku si můžete v aktualizované podobě stáhnout z webových stránek města či vyplnit on-line. Současně je k dispozici i k vyzvednutí na radnici. Vyplněný Specifikační list je nutné zaslat nebo předat na radnici do 21. 1. 2022. Svoz komunálního odpadu na staré nálepky bude možný jen do 31. 3. 2022.

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021. Nájemné posílejte na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za loňský rok hradit nejlépe v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.