Ptačí chřipka

Upozorňujeme spoluobčany na výskyt ptačí chřipky v okrese Litoměřice a z toho plynoucí opatření vzhledem k tomu, že se naše město a obce ocitly v pásmu dozoru státní veterinární správy. Dle souvisejících povinností byla do sběrného dvora odpadů umístěna označená odpadová nádoba k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže a ptáků z chovů či volně žijících. Současně je nařízen zákaz veškerého pohybu drůbeže u chovatelů s výjimkou zákonem povolených důvodů přepravy a zákaz přemisťování nebo rozmetání podestýlky, hnoje či kejdy. Je třeba dbát na přiměřená opatření biologické bezpečnosti a sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí. Každé zvýšení nemocnosti nebo významný pokles produktivity je třeba hlásit na nepřetržitou krizovou linku veterinární správy č. 720 995 202.

Bližší informace k opatřením získáte na radnici nebo na webu státní veterinární správy svscr.cz.

Nařízení: https://www.hostka.cz/dokumenty/uredni-deska/verejne-vyhlasky/3076-ptaci-chripka-narizeni-krajske-veterinarni-spravy/file