Nová možnost středoškolského vzdělávání v Roudnici nad Labem

Střední21 je kombinované lyceum, které kombinuje široký všeobecný základ s odborným vzděláváním. Studenti si odborné zaměření volí až po prvním ročníku, získávají tedy rok navíc pro rozhodnutí, kterým směrem se vydat, zda technickým, či humanitním. Absolventi jsou připraveni pokračovat ve vysokoškolském studiu, avšak díky odbornému tréninku se neztratí ani na trhu práce.

Střední21 je výjimečná nadstandardním jazykovým vzděláváním, samozřejmostí jsou mezinárodně uznávané jazykové certifikáty, které otevírají dveře na zahraniční univerzity.

Na Střední21 se hodnotí formativně, pracuje se s individualitou studentů, preferuje se rozvoj klíčových kompetencí před biflováním dat, studenti jsou vedeni k samostatnosti a vychováváni v zodpovědné a kriticky myslící osobnosti, které se orientují ve světě a aktivně ho spoluvytvářejí.

Více informací včetně podmínek přijetí a dne otevřených dveří naleznete na stredni21.cz. 

plakát - https://www.hostka.cz/dokumenty/ostatni-1/3084-stredni-skola-roudnice-n-l-den-otevrenych-dveri/file