Hlášení – 10. týden 2022

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 5. 4. 2022 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2015 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na tel. č. 416 814 145.

MUDr. Jana Zámečníková oznamuje uzavření ordinace v Hoštce a na ČEPRU z důvodu čerpání dovolené v termínu: 7. – 11. března 2022. Zástup zajišťuje MUDr. Ševčíková ve Štětí.
Informujeme spoluobčany, že nové výše ročních poplatků za odvoz komunálních odpadů jsou zveřejněny na webu města www.hostka.cz. Částky za vybraný typ a četnost svozu je třeba uhradit nejdéle do 31. 3. 2022. V této souvislosti připomínáme, že specifikační list na svoz odpadu měl být odevzdán ještě koncem ledna, nicméně nám dosud od řady spoluobčanů nedorazil. Žádáme je proto, aby se na radnici co nejdříve zastavili k jeho vyplnění nebo alespoň zavolali a specifikovali vybranou četnost svozu odpadu s velikostí a počtem nádob. Specifikační list je na webu města k dispozici pro vyplnění a odeslání také on-line.

Dosud používané jednorázové lístky na svoz komunálního odpadu byly platné pouze do konce měsíce ledna. Lístky, které jsou platné od února 2022, jsou k dispozici s meziročním navýšením ceny za jednotlivý svoz o 6,- Kč. Jednorázové lístky získáte na radnici, popř. vám budou vyměněny, pokud jste v průběhu minulého měsíce obdrželi ještě původní.

Vyzýváme rodiče nově narozených dětí (od 3.6.2021 do současnosti), pokud se chtějí zúčastnit Vítání občánků města Hoštky, které se uskuteční v pondělí dne 25. dubna 2022, aby na radnici doručili osobně či elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) vyplněnou přihlášku k účasti, kterou lze nalézt na webu města www.hostka.cz v sekci Dokumenty, oddílu Formuláře.
Nutnost vlastního přihlášení je dána zákony č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění p. p., a č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., kterými došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Proto již radnice není oprávněna rozesílat pozvánky na vítání občánků bez předchozí vlastní žádosti rodičů.
Vítání občánků je určeno pro děti do 2 let věku s trvalým bydlištěm na území města Hoštky (trvalé bydliště i v době narození). Uzávěrka přihlášek je 18. dubna 2022.

Začátkem ledna se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za poslední čtvrtletí roku 2021 o poukázky na nákupy zboží. K vyzvednutí zbývá poukázka v hodnotě 1944,- Kč za 3. místo pro držitele zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 6. Výhra je po jeho předložení k dispozici do konce března na radnici.