Hlášení – 43. týden 2022

Upozorňujeme naše občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplyne splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2022, a tedy by mělo být do konce tohoto měsíce uhrazeno roční nájemné. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Příslušnou částku lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Začátkem tohoto měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí roku 2022 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 500,- Kč za 3. místo získal držitel žlutého ústřižku s razítkem č. 152, poukázku v hodnotě 1000,- Kč za 2. místo dostane majitel zeleného ústřižku s razítkem č. 191 a 1. místo – poukázku v hodnotě 1500, - Kč vyhrál držitel žlutého ústřižku s razítkem č. 84. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.

Základní a mateřská škola Hoštka vás zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 25. 10. 2022 od 15:00 do 17:00 hod. Přijďte se podívat do naší školy. Na vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a zaměstnanců školy.

Spolek Hoštecké děti ve spolupráci s městem Hoštka pořádá Strašidelnou stezku v úterý 25. 10. 2022 od 18:00 hod. Start je u ZŠ a MŠ Hoštka. Na trasu budou nebojácní účastníci vypouštěni po malých skupinkách. Proto, prosím, mějte strpení. Odměnou bude nezapomenutelný strašidelný zážitek.