Okrsky

Voliči

v seznamu

Vydané

obálky

Volební účast

v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platných

hlasů

počet zprac.   v%
1. kolo 1 1 100,00 1 312 903 68,83 902 894 99,11
2. kolo 1 1 100,00 1 308 916 70,03 916 910 99,34

 

Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 36 4,02 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 43 4,80 X X
4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 284 31,76 487 53,51
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 4 0,44 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 118 13,19 X X
7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 365 40,82 423 46,48
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 9 1,00 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 35 3,91 X X