Hlášení – 14. týden 2023

Informujeme naše spoluobčany, že na přelomu tohoto a příštího týdne bude zprovozněn rozvod závlahové vody. Prosíme, abyste se přesvědčili, že máte uzavřeny kohouty na přípojkách a správně namontované vodoměry.

Až do 30. 4.  bude probíhat úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které se uskuteční oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Základní a mateřská škola Hoštka oznamuje zápis dětí do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v 1. patře školy. K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. S sebou si vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Děti s odloženou školní docházkou a narozené do 31. 8. 2016 k zápisu znovu nejdou, pouze se jejich rodiče dostaví vyřídit potřebné formality. Více informací získáte na webu skola.hostka.cz nebo na tel. č. 416 814 145.

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 jste od 15:00 hod. zváni do sálu hoštecké radnice na Společenské odpoledne pro všechny. K tanci a poslechu zahraje orchestr Pozdní sběr. Vstup je zdarma a občerstvení je zajištěno.

V sobotu 15. 4. 2023 se od 20:00 hod. na sále hoštecké radnice koná Maškarní zábava. Vstup zdarma! K tanci a poslechu hraje skupina NEONBAND a masky jsou vítány.

V neděli 30. 4. jste od 15:00 hod. srdečně zváni na Čarodějnické odpoledne pro děti ve Sportcentru Hoštka, kde na účastníky čekají různé soutěže a odměny, skákací hrad, opékání buřtů a malování na obličej. Po 18:00 hod. se všichni přesunou na konec ulice Malá strana, kde bude zapálena vatra. Masky jsou vítány.