Hlášení – 16. týden 2023

Upozorňujeme naše spoluobčany, že v obci Předonín bylo v minulých dnech nalezeno uhynulé ptactvo, u kterého byla prokázána jako příčina úmrtí ptačí chřipka subtypu H5N1. Vzhledem k tomu, že se chovy domácí drůbeže a chovaného ptactva našich občanů nacházejí v blízkosti výskytu onemocnění, tak Státní veterinární správa upozorňuje na nutnost dodržování opatření biologické bezpečnosti, a především ochranu před kontaktem s volně žijícími ptáky. V případě zvýšeného úhynu je třeba toto neprodleně hlásit na příslušnou pohotovostní linku na tel. č.: 720 995 202.

Informujeme naše spoluobčany, že již byl zprovozněn rozvod závlahové vody. Znovu vás prosíme, abyste se přesvědčili, že máte uzavřeny kohouty na přípojkách a správně namontované vodoměry. Cena za 1 m3 na rok 2023 byla dodavatelem závlahové vody stanovena na částku 30,- Kč.

Hoštecká pobočka České pošty bude mít z technických důvodů otevřeno zítra 18. 4. od 8:00 do 12:30 hod. a ve čtvrtek 20. 4. od 8:00 do 10:00 hod. dopoledne. Děkujeme za pochopení.

Až do 30. 4.  bude probíhat úplná uzavírka mostku přes Obrtku na Malém náměstí v Hoštce, během které se uskuteční oprava obou říms, zábradlí a vozovky.

Mateřská škola v ZŠ a MŠ Hoštka oznamuje zápis do 1. třídy MŠ na školní rok 2023/2024. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 4. května od 10:00 do 15:00 hod. Žádost o přijetí a evidenční list jsou k dispozici ke stažení na skola.hostka.cz nebo si je můžete vyzvednout ve školce od 8:00 do 15:30. Další dotazy budou zodpovězeny na tel. č. 416 814 137. Paní učitelky se těší na své nové žáčky a děti na nové kamarády.

Začátkem tohoto měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 1. čtvrtletí roku 2023 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 500,- Kč za 3. místo získal držitel žlutého ústřižku s razítkem č. 21, poukázku v hodnotě 1000,- Kč za 2. místo dostane majitel žlutého ústřižku s razítkem č. 120 a 1. místo – poukázku v hodnotě 1500, - Kč obdrží držitel žlutého ústřižku s razítkem č. 173. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce června na radnici.

Hoštecká nota, z.s. pořádá v sobotu 29. 4. od 15:00 do 20:00 hod. minifestival MEZI PLOTY na zahradě vedle hošteckého sportcentra. Hrají: rBand, Podřipský harmonikář a KO-MA. Vstup volný, občerstvení zajištěno.

Ranč Osada ježkův mlýn vás v sobotu 29. 4. od 16:00 hod. zve na Slet čarodějnic, na kterém se můžete těšit na soutěže pro děti, soutěž o nejkrásnější čarodějnický kostým, vodění dětí na koních (za pytlík mrkve). Zapálení vatry cca v 19:00.

V neděli 30. 4. jste od 15:00 hod. srdečně zváni na Čarodějnické odpoledne pro děti ve Sportcentru Hoštka, kde na účastníky čekají různé soutěže a odměny, skákací hrad, opékání buřtů a malování na obličej. Po 18:00 hod. se všichni přesunou na konec ulice Malá strana, kde bude zapálena vatra. Masky jsou vítány.

V neděli 30. 4. se můžete od 18:00 hod. zúčastnit Hošteckého pálení čarodějnic, které se uskuteční na horním konci ulice Malá strana pod Křížovou cestou. Na místě bude i možnost občerstvení. 

V sobotu 22. 4. jste od 10:00 hod. dopoledne srdečně zváni fandit na hoštecké fotbalové hřiště naší mladší přípravce, která odehraje fotbalový zápas proti svým vrstevníkům z Budyně.