Vážení návštěvníci sběrného dvora,

Rada města Hoštky schválila po čtyřech letech trvání ukončení soutěžní hry Ústřižkovka ve sběrném dvoře odpadů s platností od 1.7.2023. Děkujeme za vaši účast v této hře a pevně věříme, že i nadále budete využívat bezplatných služeb sběrného dvora a odevzdávat odpady.

Za radu města                                                                                                                                                

Milan Konfršt, starosta města