Hlášení – 30. týden 2023

Začátkem tohoto měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 2. čtvrtletí roku 2023 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 500,- Kč za 3. místo získal držitel zeleného ústřižku s razítkem č. 70, poukázku v hodnotě 1000,- Kč za 2. místo dostane majitel zeleného ústřižku s razítkem č. 69 a 1. místo – poukázku v hodnotě 1500, - Kč obdrží vlastník zeleného ústřižku s razítkem č. 28. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce září na radnici.

Hoštecká městská knihovna bude uzavřena od 24.7 23 do 16.8. V této době proběhne úklid, revize a kontrola seznamů knih s přípravou na další rok.

Spolek Mája za podpory města Hoštky pořádá příměstský zážitkový tábor v týdnu od 31. 7. do 4. 8. Tábor se uskuteční v centru Mája denně od 8:00 do 15:00 hod. pro děti 4 až 8 let věku a v ceně 1000,- Kč za dítě.