Hlášení – 45. týden 2023

Vážení spoluobčané, během několika dnů najdete ve svých schránkách letáček, ve kterém naleznete veškeré potřebné informace o solárním ohřevu vody s kompletní instalací a vyřízením všech formalit, včetně státní dotace, a který vám umožní šetřit výdaje na ohřev vody až o 70 %. Dotace státu je pro skupiny občanů s nižšími příjmy a seniory až ve výši 100 % pořizovací ceny.

V pátek 10. 11., bude valník na velkoobjemový odpad přistaven za kontejnery na tříděný odpad na návsi v Malešově s odvozem v pondělí 13. 11. Svoz je určen pouze pro místní obyvatele.

Poslední zápasy fotbalového podzimu se odehrají na hošteckém fotbalovém hřišti v sobotu 11. 11., kdy v 10:00 hod. naši starší žáci nastoupí proti FK Travčice/Libotenice a mladší přípravka proti SK Sahara Vědomice. Od 14:00 hod. se hoštečtí dospělí borci postaví v rámci okresního přeboru proti SK Libotenice.