Vážený pane starosto, z pověření vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Ing. Jakuba Jeřábka Vám k Vašemu podnětu po analýze jízdních řádů a oběhů autobusů v dané provozní oblasti sdělujeme následující stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK:

Ústecký kraj objednává dopravní obslužnost na základě zákona 194/2010 Sb., o veřejnýchslužbách v přepravě cestujících. Tento zákon Ústeckému kraji mimo jiné ukládá dopravní obslužnost plánovat. To probíhá na základě Zastupitelstvem Ústeckého kraje jednohlasně schváleného Plánu dopravní obslužnosti, který definuje základní standardy pro tzv. linkotvorbu a pro obsluhu jednotlivých obcí a jejich místních částí. Z hlediska těchto kritérií, která definují obsluhu obcí podle počtu jejich obyvatel, příp. podle obratů cestujícíchv daných zastávkách, lze konstatovat, že místní část Malešov je dle sčítání obyvatel z roku2011, které je pro nás směrodatné, v kategorii obcí, které mají nárok na zajištění 4-6 párů spojů. Jedná se tak o standardní garanci pracovních a školních spojů ve špičkových časech dne. Z tohoto hlediska je dopravní obslužnost Malešova dle našeho názoru zajištěna dostatečně.

Nicméně je samozřejmě vhodné a potřebné, aby spojení bylo pro občany, co nelepší. Z toho důvodu budou od 28.2.2016 upraveny spoje tak, aby se Malešovu zlepšila zejména dopolední dostupnost Hoštky a Štětí. Malešovu tak přibyde spoj jedoucí do Roudnice v 8:58 a spoj jedoucí ze Štětí v 9:46 a také spoj jedoucí od rychlíku v 19:39. Některé málo využitelné spoje budou naopak omezeny. Upravené jízdní řády budeme rozesílat emailem v nejbližších dnech. Ohledně spoje v 6:30 konstatujeme, že jeho využití cestujícími bylo nízké. Spoj využívalo v průměru k nástupu 1,3 cestujících, kteří pro cestování do Litoměřic mohou využít spoj 104 linky 626 v 6:25 jedoucí ze zastávky Malešov rozcestí. Z hlediska návrhu na zajíždění spojů z této zastávky do Malešova konstatujeme, že linka 626 ani v předchozím období (pod označením 642) do Malešova nezajížděla a nejedná se tedy o námi vyvolanou negativní změnu. Linka 626 není provozně na rozšíření zajížděk do Malešova koncipována, tzn., že zavedení zajížděk by nebylo realizovatelné z hlediska bezpečnostních přestávek řidičů, které jsou plánovány v Litoměřicích a v Radouni. Navíc linka má přípoje na linku směr Sukorady a na linku směr Brocno, které by byly změnou negativně dotčeny. Můžeme však do budoucna při úpravě provozního konceptu zavedení zajížděk do Malešova na této lince zvážit.

Z hlediska dopravní obslužnosti samotné Hoštky si dovolujeme upozornit, že od rychlíků z Hněvic jsou přípojné také autobusy linky 633 a od osobních vlaků autobusy linky 625. Zejména v odpoledních hodinách však nejbližší změnou zlepšíme přípoje od rychlíků ze směru Praha i na lince 635 a do budoucna budeme usilovat o zvyšování počtu přípojných spojů od/k rychlíků z Prahy z/do Hoštky.

V závěru se zmiňujete o podniku Mondi Štětí. Zde je pro město Hoštka koncipována linka 625, která podnik obsluhuje dle našeho názoru v optimálních časech. Spoje na lince 635, které jsou předmětem kritiky ze strany občanů Malešova, jsou však koncipovány na směry v podniku Johnson Controls Roudnice nad Labem a nelze těmito spoji jezdit odpoledne dříve a ráno později. Bohužel i Váš požadavek na zajištění přípojů k rychlíkům směr Praha je v rozporu s požadavkem na zajištění optimální obsluhy závodu Mondi. Navázáním spojů na rychlíky se spoje do/z Mondi ještě mírně zhorší.

Bohužel linka 635 má celou řadu dalších aspektů, které je na ní třeba sledovat a není jednoduché sestavit jízdní řád, který by vyhovoval všem a ještě byl provozně realizovatelný.

Děkujeme za Vaše podněty a za pochopení.

S pozdravemMgr. Jindřich Jelínek

odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení dopravní obslužnosti

technolog provozu veřejné dopravy

Dobrý den pane Jelínku,

znovu jsem diskutoval s našimi spoluobčany z Malešova na téma autobusy a musel jsem vyslechnout jejich hrubou nespokojenost s dopravní obslužností Malešova.

Přes Malešov směr Hoštka, Štětí linka 635 nám jede spoj ráno 7:08 a potom až ve 13:03 a stejná situace je v obráceném směru, kdy jede spoj do Malešova 6:53 a pak až 12:53. Toto je především pro starší občany Malešova a maminky s dětmi značný problém při návštěvě lékaře v Hoštce nebo ve Štětí. Rovněž byl zrušen autobus ráno v 6:30 z Malešova do Hoštky, kterým jezdily především děti do Hoštky na vlak do LTM v 7:10 hod.

Z těchto důvodů požadujeme aby na lince 635 spoj 109 v 9:08 z Hoštky zajížděl na Malešov a obráceně spoj 112, který je v Hoštce 10:48 tam zajížděl také.

Píšete, že počet spojů na lince 635 v Malešově narostl z původních 7 tam a 9 zpět na 8 tam a 9 zpět, ale s odpuštěním 3 odpolední a večerní spoje (17:34, 20:29 a 22:34) z Hněvic od vlaku, které se svlakem nepotkají, jsou vlastně k ničemu. A hlavně naši spoluobčané preferují více spojů vdopoledních hodinách.

Dále požadujeme, aby na lince 626 spoj 104 v 6:25 z Hoštky, Malešova rozcestí zajížděl na Malešov a obráceně spoj 117, který je v Hoštce, Malešov rozcestí 15:31 tam zajížděl také. Oběma těmito autobusy jezdí naši školáci do škol v LTM.

Rovněž evidujeme stížnosti, že spoje od spol. MONDI (SEPAP) Štětí odjíždí po směnách příliš pozdě. O spojích k vlakům do Hněvic jsem již psal a stejné je to i obráceně. Autobus ve všední den od všechv laků z Prahy odjíždí před příjezdem vlaků nebo ve stejný čas. Směr do Prahy a z Prahy je pro naše spoluobčany, jak jsem již psal, velice důležitý.

Pokud by na Malešov zajíždělo více spojů, tak budeme velice rádi, ale naše požadavky prosím považujte jako naprosto minimální.

S pozdravemMilan Konfršt

starosta města Hoštky