Jak jsme již dříve avizovali, účet města č. 102159784/0300 bude k 30.6.2017 definitivně zrušen!

 

Od června 2016 byl nahrazen účtem číslo: 275 156 995/0300

 

Tento účet je určen pro úhradu: nájemného z pozemku, nebytových prostor, poplatků za užívání závlahové vody, hřbitovních poplatků, správních a místních poplatků


Pro platbu za svoz odpadu a poplatek za psa platí účet: 1003741319//0800

Pro platbu nájemného v městských bytech platí účet:  100903784/0600 - správce bytového fondu Terek Štětí s.r.o.