Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná palivav rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY - Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v září 2017.

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?  Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

CO BUDE PODPOROVÁNO? Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu ~ 75 tis. Kč
 • Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. Kč
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním~ 100 tis Kč
 • Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč
 • Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT? Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

 • Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
 • na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu
  za kotel spalující uhlí a biomasu;
 • na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 • na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;na přestavbu stávajícího kotle;na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);dochází-li k převodu práv k nemovitosti;v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI? Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI? Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou uveřejněny současně s vyhlášením 3. Výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE? Po vyhlášení 3. Výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT? Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Miler, 475 657 339, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Ing. Michaela Bartošová, 475 657 279, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    

Ing. Darja Boudníková, 475 657 986, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Ing. Eliška Martínková, 475 657 988, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Karolína Pokorná Haramiová, 475 657 583, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Nikola Rážková, 475 657 357, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.         

Bc. Alena Franceová, 475 657 354, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Ing. Lucie Benešová, 475 657 683, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.