Pronájem hrobových míst na Malešově a v Hoštce

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že do 30.6.2018 je třeba uhradit nájemné na dalších 5 let. Úhradu nájemného, popřípadě aktualizaci nájemní smlouvy můžete provést v kanceláři městského úřadu.

Bezhotovostní platbu je možné provést na č.účtu: 275 156 995/0300 pod VS-36322111, do zprávy pro příjemce uveďte „příjmení“ nájemce hrobu.