Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie

18:00 - 18:15 Světci v našich kostelech očima mladších i starších
Během krátkých bloků cca 15 min se Vám představí životy osob, které se dotýkají našich kostelů. Jeden blok bude vždycky věnován jednomu svatému.
18:15 - 19:00 Chvíle ztišení
19:00 - 19:15 Světci v našich kostelech očima mladších i starších
Během krátkých bloků cca 15 min se Vám představí životy osob, které se dotýkají našich kostelů. Jeden blok bude vždycky věnován jednomu svatému.
19:15 - 20:00 Chvíle ztišení
20:00 - 20:15 Světci v našich kostelech očima mladších i starších
Během krátkých bloků cca 15 min se Vám představí životy osob, které se dotýkají našich kostelů. Jeden blok bude vždycky věnován jednomu svatému.
20:15 - 21:00 Chvíle ztišení
21:00 - 21:30 Mariánská kaple jak ji neznáte
Přednáška paní Vlasty Klekerové:Vyprávění z historie, výklad symboliky a významu křesťanských pravd víry zachycených v interiéru kaple
21:15 - 22:00 Chvíle ztišení
21:45 - 22:00 Malá noční hudba … ale ne ta od Mozarta
Krátké hudební vystoupení - houslové sólo

Hoštka, kostel sv. Otmara

18:00 - 18:15 Chvíle ztišení
18:30 - 18:45 Sv. Otmar – patron do dnešní doby?
Představení života svatého Otmara - Kratičké seznámení s životem sv. Otmara a jeho poselstvím pro dnešní dobu.
18:45 - 19:15 Chvíle ztišení
19:30 - 19:45 Sv. Otmar – patron do dnešní doby?
Představení života svatého Otmara - Kratičké seznámení s životem sv. Otmara a jeho poselstvím pro dnešní dobu.
19:45 - 20:30 Chvíle ztišení
20:30 - 20:45 Proč kostel sv. Otmara v Hoštce
Kratičké seznámení s dějinami kostela sv. Otmara.
20:45 - 21:30 Chvíle ztišení

Více informací na … https://nockostelu.cz/