Praha: 24.4.2018, Číslo jednací:   051864/2018/KUSK, Vyřizuje:  Bc. Miloslava Lukácsová, 1. 715 Značka: ZDR/Luk

Vážený pane starosto,

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, přijal dne 18. 4. 2018 pod čj. 051864/2018/KUSK, Vaši žádost o stanovisko ohledně poskytování zubní pohotovosti společností BREG s.r.o. občanům města Hoštka a zároveň dotaz, zda může být občanům odmítáno pohotovostní ošetření.

Péče akutní, neodkladná je plně hrazena ze zdravotního pojištění, a to i v případech, kdy by zdravotnické zařízení nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta.

Povinností lékaře je vždy nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, kdy u těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi požadovat žádný doplatek. Výkony v rámci pohotovostí služby jsou vždy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pouze je nutné z pozice pacienta či zákonného zástupce v souladu s § 16a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provést úhradu regulačního poplatku ve výši 90 Kč za využití pohotovostní služby. Jakákoli další úhrada je v rozporu s § 11 odst. 1 písm. d) téhož zákona, jež deklaruje, že pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.

Jak již bylo uvedeno výše, zákon připouští poskytovateli zdravotních služeb pouze možnost nabídnout pacientovi ošetření s použitím nestandartních materiálů, a to až po seznámení pacienta se standardním - hrazeným - ošetřením.

V souvislosti s výše uvedeným dále sdělujeme, že § 29 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, deklaruje právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zároveň § 48 odst. 3 výše uvedeného zákona, poskytovatel zdravotních služeb nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče, mimo jiné jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. Kastování pacientů dle skutečnosti, zda za ně obec platí či neplatí „příspěvek" (účelové dotace na krytí nákladů spojených s provozováním zubní pohotovosti) je diskriminační a v plném rozsahu protizákonná.

Budete-li potřebovat upřesňující informace, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

Bc. Miloslava Lukácsová

odborný referent Odboru zdravotnictví

Původní dokument v PDF