ČEZ a.s. informuje občany o lstivých obchodních praktikách nepoctivých prodejců elektřiny, kteří se vydávají za zaměstnance ČEZu a uzavírají nevýhodné smlouvy. Více informací si můžete přečíst na městských a obecních vývěskách a na webu města.

Informujeme zaregistrované žadatele o kompostéry, že si je po předchozím uzavření smlouvy na radnici mohou vyzvednout ve sběrném dvoře, a to během obvyklé otevírací doby.

Velmi děkujeme těm spoluobčanům, kteří již zaslali nebo na radnici přinesli odpovědní dotazník pro Almanach Kořeny. Dotazník sbírá vzpomínky pamětníků nebo jejich potomků a přátel z Hoštky, Kochovic, Malešova i Velešic a může být odevzdáván až do konce června 2018. Pokud byste si však vzpomněli na další příběhy a zajímavosti, tak je rádi přijmeme ještě během července. Všechny spoluobčany, kteří se vzpomínkami do projektu zapojili, pozveme po prázdninách na společné posezení u kávy a malého občerstvení, abychom si mohli společně zavzpomínat.

Hoštecká městská knihovna bude uzavřena v období od 23. 7. do 22. 8. Poslední soubor nových knih bude k zapůjčení 16. a 18. 7.

Dne 29. 6. bude v odpoledních hodinách opět zprůjezdněna komunikace na Malešov a současně odstraněno vyznačení objízdné trasy.

MUDr. Zámečníková oznamuje čerpání dovolené ve dnech 2.- 13. 7. 2018. Zástup zajišťuje MUDr. Ševčíková ve Štětí. Současně bude ve stejné době, tj. od 2. do 13. 7. uzavřena i lékárna.

Farnost Hoštka vás zve dne 30. 6. v 10:00 hod. do kostela sv. Otmara.  Navštíví nás biskup litoměřický, Mons. Jan Baxant, který bude při slavnostní mši udělovat svátost biřmování 4 mladým věřícím lidem z Hoštky.