Tříkrálová sbírka 2019

oznamujeme, že ve dnech 1. - 13. ledna 2019 se na Podřipsku uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka 2019.  Organizačně jí bude opět zajišťovat Farní charita Roudnice nad Labem. Ke konání sbírky vydal povolení Magistrát hlavního města Prahy.

Předpokládáme, že ve většině obcích se bude koledovat tradičně během víkendu – tzn. 5. a 6. ledna 2019 v době od 10.00 do 20.00 hod. Pokud  se nám podaří vytvořit větší počet skupinek roudnických koledníků, můžou dorazit i  v  pátek 4.1.2019. Každoročně se snažíme obejít co největší počet obcí, ale ne vždy se to podaří, takže se předem omlouváme, pokud se do Vaší obce náhodou nedostaneme.

Opět nabízíme možnost, aby ste si v obcích vytvořili vlastní skupinky 3 dětských koledníků s vedoucími, které by chodili jako domácí ve své obci. Pokud máte zájem stát se koledníky, dáme vám kompletní oblečení a veškeré další vybavení, bližší informace najdete na

http://www.charitaroudnice.cz/darci-sbirky-spolupracujici-organizace/119-trikralova-sbirka/

 

Farní charita Roudnice nad Labem 

adresa: Riegrova 652, Roudnice nad Labem 413 01, Česká republika
tel. a fax: 416 838 313
mobil: 731 625 969