Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vás krátce informoval o dalším fungování veřejné autobusové dopravy v okrese Litoměřice. Jak jste již jistě zaznamenali z našich dřívějších odpovědí a v poslední době z médií, s platností od 1. ledna 2019 přechází provoz dopravy ze stávajícího dopravce společnosti TD Bus a.s. (dříve BusLine a.s.) na Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. Současně s tímto krokem přechází i potřebné zázemí a personál pod zmíněnou společnost. Při dojednávání podmínek převodu na DSÚK p. o. však bylo zjištěno, že autobusová doprava je v litoměřickém středisku ve velmi špatném, až zbědovaném stavu. Došlo k odchodu několika řidičů již v průběhu tohoto roku, další nebyli společností TD Bus a.s. převedeni navzdory dohodám a působí u tohoto dopravce i nadále, případně jsou ve výpovědní lhůtě. Pro rozjezd Dopravy Ústeckého kraje v dané oblasti je v současné době k dispozici pouze 18 stálých pracovníků. Jak DSÚK p. o., tak i zaměstnanci našeho odboru oslovovali různé dopravce a výsledkem je možnost nabrání několika dalších řidičů. Nicméně doplnění na požadovaný počet se prozatím bohužel nepodařilo.

Stávající počet řidičů tak nedostačuje k rozjezdu provozu v plném rozsahu dle současných platných jízdních řádů. Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit k určité redukci jednotlivých spojů, která se dotkne zhruba poloviny linek. Jde v drtivé většině o spoje po 17. či 18. hodině, mizivé procento se pak týká spojů v brzkých ranních hodinách či během dopoledne. Školní spoje budou zajištěny bez omezení v plném rozsahu. Toto omezení se vztahuje pouze na dobu nezbytně nutnou, než se podaří zajistit dostatek řidičů k pokrytí celé objednávky Ústeckého kraje. Předpokládáme současně, že k najíždění plného provozu bude docházet postupně a v co nejkratší možné době.

Přestože jsme si vědomi, že i toto omezení může být vnímáno negativně zejména z pohledu pracujících do pozdějších odpoledních či večerních hodin, jsme zároveň toho názoru, že přinese pozitivní posun v dopravě na Litoměřicku. Je nesporně lepší, aby cestující skutečně dopředu věděli, jaké spoje nepojedou, než mít nejistotu, jakou v posledních měsících zažívali s dopravcem TD Bus a.s., kdy autobus jednou přijel a podruhé ne. V této souvislosti také připravujeme jízdní řády k výlepům na zastávky, z nichž bude patrné omezení některých spojů, stejně tak i jejich prezentaci na našich webových stránkách. Tyto informace budou průběžně aktualizovány.

Samozřejmě platí, že v případě, že budete vědět o možných zájemcích o práci v autobusové dopravě v DSÚK p. o., prosíme o předání této informace. Kontaktním místem je personální oddělení organizace na kontaktu Bc. Alla Khutoryanska – personalistka, mob.: +420 774 082 236, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Omlouváme se za komplikace, které dočasné omezení provozu pro cestující přinese, a věříme, že nebude mít dlouhého trvání. Konkrétní přehled nejetých spojů zasílám v příloze, omezení se dotkne jak spojů v pracovních dnech, tak spojů víkendových.

 Přehled spojů: https://hostka.cz/dokumenty/ostatni-1/2423-autobusy-zmena-od-1-1-2019

 

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Jindřich Franěk

Odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 526

gsm: +420 737 203 661

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.kr-ustecky.cz