Hlášení – 25. týden 2019

Srdečně zveme všechny spoluobčany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná ve středu 26.6.2019 v 18.00 hodin v přízemí budovy radnice

Téhož dne, tedy 26. 6. se od 16:00 hod. v přízemí radnice uskuteční seminář pro občany o kotlíkových dotacích a o možnostech a podmínkách jejich získání.

ČEZ Distribuce, a.s. informuje občany o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Hoštce a v Kochovicích, která proběhne ve čtvrtek dne 04.07.2019 od 7:00 do 16:30 hod.

Město Hoštka vás zve na Aktivní městské odpoledne dne 19. 6. na otevření nového venkovního hřiště u Sportareálu od 15:00 hod., kdy vystoupí děti z gymnastického kroužku. Od 15:30 do 19:00 hod. následuje vystoupení podřipského harmonikáře Pavla Ericha. Takže na vás čeká odpolední posezení s občerstvením, zpěvem, tancem a cvičením.

V sobotu 22. 6. se na hošteckém fotbalovém hřišti uskuteční již 6. ročník fotbalového memoriálu Pavla Všetečky. Začátek zápasů je v 10:00 hod. Na odehraná utkání naváže od 17:00 hod. zábava na hřišti, kdy k tanci i poslechu zahraje kapela No name.LT. Občerstvení bude zajištěno a vstupné je dobrovolné.

Spolek Mája vás srdečně zve na akci Malování s křídami, aneb vítání prázdnin, která se uskuteční 27. 6. od 16:00 hod. v okolí sportcentra v Hoštce. Obrázky budou odměněny a 6 nejhezčích získá malý dárek.

Hoštecká městská knihovna bude uzavřena v období od 15. 7. do 14. 8. Poslední soubor nových knih bude k zapůjčení 8. a 10. 7. 2019.

Prosíme naše spoluobčany, aby v sobotu 22. 6. mezi 14:00 – 18:00 hod. dbali zvýšené opatrnosti v Hoštce, Kochovicích, Malešově a Velešicích, neboť zde budou projíždět účastníci automobilové orientační soutěže, kteří jinak mají za povinnost dbát pravidel silničního provozu.